Testimonial Jurgen Wijnhoff

Beste Ronald, ik heb Jouw persoonlijke coaching Leiderschap on-the-job als zeer positief ervaren en ben dan ook van mening dat een ieder die in de gelegenheid is, deze kans zeker moet benutten.

Het is allerminst een saaie cursus/training waarbij louter informatie wordt verschaft. Een ieder wordt in de mogelijkheid gesteld om ongedwongen actief deel te nemen waarbij onderling veel ervaring wordt uitgewisseld en men zich in alle vrijheid kan uiten zonder dat er lacherig over gedaan wordt.

Door verschillende groepjes samen te stellen afgewisseld met humor en interessante inspirerende filmpjes worden er gedurende de training gezamenlijk opdrachten uitgevoerd waarbij het eindresultaat afhankelijk is van de input en de inzet vanuit het team, zodat individueel inzichtelijk wordt waar ieders behoeftes liggen.

Middels Jouw persoonlijke begeleiding komt uiteindelijk ieder een stap verder, pure winst dus.
Ik heb middels Jouw training meerdere inzichten gekregen qua diverse soorten leiderschapsstijlen en ervaren dat met name zelfreflectie je dwingt keuzes te maken waarmee je uiteindelijk het beste uit jezelf kunt halen door de dingen te doen waar je gewoon goed in bent.

Door je meer te focussen op onbewust gedrag en te leren inschatten hoe je gesprekspartner c.q. collega reageert op je eigen gedrag kun je veel makkelijker schakelen.
De tip van Jouw om empathisch te leren luisteren neem ik dan ook ter harte en ga dit zeer zeker in de praktijk ten uitvoer brengen.
Je kwetsbaar opstellen en zelf ook fouten durven maken geeft je binnen het team van mensen veel meer vertrouwen en commitment.

Leuk om te zien hoe jij op een ongedwongen open manier van communiceren zo snel kunt inschatten waar de knelpunten of interesses van diverse collega’s liggen.
Door jouw doortastende manier van open vragen stellen en stelselmatig te herhalen wat de ander zegt dan wel belangrijk vindt, leg je gauw de kern bloot waar het uiteindelijk allemaal om draait. Zo weet je snel wat iemands drijfveren zijn of wat iemand belemmert en vooral wat men als erg vervelend ervaart.

Ik ga dan ook zeker met deze methodiek binnen ons team van collega’s aan de slag teneinde mezelf en de anderen slagvaardiger te maken, hetgeen voor een ieder die wil en gemotiveerd is persoonlijke groei met zich mee brengt ofwel een win win situatie voor ons allemaal en het gehele bedrijf.

Dankzij deze enerverende dag heb ik aan de hand van de praktijk zelf kunnen ervaren hoe je door middel van subtiele coaching daadwerkelijk het verschil kan maken.
De positieve energie die hierbij vrijkomt werkt door op de werkvloer en vertaalt zich naar One Winning team.

Ik ben ervan overtuigd dat ik middels Jouw tools op een coachende manier van leidinggeven het gewenste resultaat ga behalen en dit ook zeer zeker weet vast te houden.

Nogmaals dank voor deze positieve enerverende training.

Met vriendelijke groet,
Jurgen Wijnhoff, Eigenaar Supervlaai Ede