Rotsvaste communicatie *

* Je houding, gebaren en stemgebruik bij communiceren straalt zoveel zelfvertrouwen uit dat het door de ander ervaren wordt als rotsvast. Standvastige communicatie met een duidelijk verhaal, met communicatie die staat als een huis.


Gaat duidelijk en daadkrachtig optreden je meestal gemakkelijk af, maar voelen anderen zich soms minder goed begrepen door jou en interpreteer je situaties anders dan mensen om je heen?

Mijn trainingen of coaching geeft je meer inzicht in je eigen waarnemings- en communicatiestijl en in die van anderen. Je leert hoe je je gedrag tactisch afstemt op een ander waardoor je je invloed vergroot en meer voor elkaar krijgt. Zo haal je meer resultaat en plezier uit je samenwerkingen.

Een kort lontje

Hoe je de emotie van mensen kunt managen   

Sub-assertiviteit is de achilleshiel in een (klant)relatie. Sub-assertiviteit betekent bijvoorbeeld dat je ja zegt terwijl je nee bedoelt. Nadeel daarvan is dat het gevoel (emotie) blijft hangen, tot dat moment dat een verkeerd woord de zaak doet ontploffen.

Tijdens mijn loopbaan als trainer en coach heb ik veel onderzoek gedaan naar assertiviteit. Ik heb geconstateerd dat bijna alle mensen die ik in een groep of persoonlijk ontmoet sub-assertief zijn of blijven. We zijn geconditioneerd in ons gedrag, willen bijvoorbeeld geen verkeerde indruk achterlaten, denken dat het de relatie ten goede komt, willen de ander niet tegen de haren instrijken of willen voorkomen dat we iets zeggen dat tegen ons werkt.

Waarom komen de gesproken woorden agressief over in plaats van assertief?

Tot dat moment dat iemand die de hele tijd zijn mond hield, plots zegt wat hij of zij bedoelt. De gesproken woorden komen dan vaak agressief over in plaats van assertief, doorspekt van opgekropte emoties. Ik kom dan ook vaak een agressieve manier van communiceren tegen, van mensen die denken dat ze assertief communiceren. De zinnen worden kort en instructief, met krachtige gebaren en woorden die met een te krachtige stem worden uitgesproken.

In deze tijd hebben veel mensen een kort lontje, als gevolg van onze drukke levensstijl, beperkingen in vrijheden, multitasking of stress. Het woord ‘NEE’ in een gesprek wekt dan veel stress en emotie op. Soms is een grens stellen of terugkoppeling geven nodig, hoe breng je dat dan zonder dat de ander emotioneel raakt of emotioneel ontploft?

Alles wat we komt neer op het managen van de ander zijn emotie

Emoties managen begint bij een bewuste actie, beginnen met afleidende communicatie of erkenning van de emotie maken dat de emotie bij de ander als snel weer wegebt. Emotie managen van mensen is makkelijker dan we denken, en moeilijker als we denken. We kunnen het allemaal leren als we dat willen, het begint bij een techniek van afleiding die vooral moeders van baby’s onbewust van nature hanteren. Een techniek die bij volwassenen nog net zo goed werkt, bij mannen en vrouwen.

Tijdens de trainingen of coaching ga ik in op die elementen die een situatie emotioneel de-escaleren. Hoe je bijvoorbeeld met 4 vragen de leiding neemt en mensen met een kort lontje aan jouw doelen laat werken.

Ronald Dingerdis

Onderwerpen van communicatie waar ik op train of coach

Omgaan met weerstanden

 • 4 vragen om mensen mee te motiveren aan jouw doelen of ideeën te werken.
 • Hoe je weerstanden (argumenten waarom het niet kan) kunt ombuigen naar constructieve bijdragen. Positieve en constructieve bijdragen losmaken in hoe het wel kan om een doel of taak te halen.
 • Ja maar … ombuigen naar ja en …
 • Interviewtechnieken voor pro’s; Hoe je snel tot de kern komt met het herhalen van een key-woord van de ander
 • Grenzen stellen aan manipulatie, tegenwerking, arrogantie en achterklap
 • Hoe je door kort en zakelijk te blijven, je emotie niet te tonen gelijkwaardige communicatie afdwingt
 • Hoe je met 4 vragen te stellen de ander meekrijgt en aan je doelen laat werken.

Volwassen communicatie.

 • Hoe je met vragen stellen altijd de leiding houdt in een gesprek, meeting of verbetertraject
 • Hoe je met één vraag en 5 seconden geduld mensen zelfvertrouwen kunt geven
 • Waarom mensen zo snel horen dat ze het fout doen en hoe je dat kunt voorkomen
 • Emotie komt van rechts, hoe geef je die altijd voorrang zodat je snel op inhoud het gesprek kunt voorzetten en weerstand voorkomt
 • Hoe oogst ik volwassen gedrag bij de ander in plaats van dat anderen de schuld afschuiven , boos worden of gaan jokken

Terugkoppeling geven

 • Hoe je met één vraag ervoor zorgt dat de ander de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar daden
 • Wat irriteert juist en wat werkt wel om de ander mee te krijgen
 • Toestemming krijgen is de sleutel tot effectieve feedback
 • De verantwoordelijkheid overdragen om de emotie van de ander te managen

Omgaan met lastige klanten en agressie

 • Voorkomen van  agressie door klantgericht handelen.
 • Invloed op agressie door uw manier van communiceren (communicatiestijl).
 • Herkennen van eigen spanningen en emoties, aanpak om zelf kalm te blijven of te worden.
 • De emoties van anderen ombuigen, technieken om ombuigen te bevorderden.

Klantgericht communiceren, hoe je met 2 vragen van klanten fans maakt

Resultaat

 • Je neemt met een scherpere blik waar en interpreteert daardoor situaties en mensen beter
 • Je stemt je communicatiestijl af op de situatie waardoor je beter begrepen wordt en je doelen bereikt
 • Je kunt de emotie van de ander managen door je manier van communiceren, voorkomt dat emotie een goed gesprek blokkeert.
 • Je kent je eigen communicatiestijl en anticipeert op jouw valkuilen in uitdagende situaties
 • Je vraagt, ontvangt en geeft op professionele wijze feedback
 • Je brengt je ideeën beter over en vergroot daarmee je invloed
 • Rotsvaste communicatie: Je houding, gebaren en stemgebruik bij communiceren straalt zoveel zelfvertrouwen uit dat het door de ander ervaren wordt als rotsvast. Standvastige communicatie met een duidelijk verhaal, met communicatie die staat als een huis.