Testimonial Erwin den Hoed

Jaren geleden maakte ik voor AMT (www.amt.nl) een reportage over een training voor leermeesters in het autobedrijf. In de training leerden ze op een goede manier om te gaan met leerlingen met ADHD of autisme. De trainer wist waar hij het over had. Hij kende de praktijk en kwam met heel praktische voorbeelden. Dankzij hem kwam dit onderwerp voor mij tot leven. En niet alleen voor mij, ook voor de leermeesters. Ik voelde dat de trainer hen raakte, dat ze geïnspireerd werden en dat ze direct de volgende dag met het geleerde aan de slag zouden gaan. Die trainer was… Ronald Dingerdis.

Sindsdien zijn we elkaar nog vaak tegengekomen. Ronald als trainer voor een klas van meestal auto-ondernemers, ik als verslaggever voor AMT, die Ronalds kennis en tips net zo gulzig absorbeerde als de ondernemers. En tot mijn grote geluk, en dat van onze lezers, slaagde ik erin Ronald te strikken voor een rol als columnist bij AMT.

Dit voorjaar deed ik opnieuw verslag van een training van Ronald. De laatste twee alinea’s daarvan zeggen alles over trainer en inspirator Ronald Dingerdis. Lees maar mee:

“Dingerdis zet de ondernemers opnieuw aan het werk. Hij laat ze oefenen met de leiderschapskennis die ze inmiddels hebben opgedaan. Dan toont hij nogmaals de video van de American Football-coach. Waar wint hij de steun van zijn team? Met welke acties? Hoe bepalend is zijn houding? De 26 ondernemers kijken nu met andere ogen naar dezelfde video. Met ogen die stralen, ze doorzien hoe leiderschap werkt.

“Heb je er wat aan gehad?”, vraagt Dingerdis vlak voor het afscheid. En: “Ga je er wat mee doen?” Voor wie dat moeilijk vindt, adviseert hij: “Begin met het eerste logische stapje. Zet dan het tweede. Alleen als je doet, krijg je het inzicht dat nodig is om verder te kunnen. Denkers worden nooit succesvolle ondernemers, doeners wel.” Dingerdis heeft indruk gemaakt. De groep beloont hem met applaus. ”

Erwin den Hoed, adjunct hoofdredacteur AMT vakmedianet